Měsíc studentských oslav startuje stavěním májky

Měsíc studentských oslav startuje stavěním májky
Měsíc oslav studentského stavu bude letos zahájen vztyčením symbolu jara – tradiční májky. Ta bude jako protipól vánočního stromu zdobit prostor Vodičkovy ulice od 4.dubna. Na jeho stavbě se budou společně podílet kandidáti na krále majálesu ze všech pražských vysokých škol a odhalit ho přijde Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1.

"Vztyčení májky je gestem spolupráce studentů napříč všemi univerzitami a středními školami. Jde o jasný a všem viditelný symbol toho, že studenti nejsou jen pasivní shluk aktivistů, ale fungují opravdu jako jistý stav, který dokáže táhnout za jeden provaz, "  

vysvětluje symboliku stavění májky hlavní organizátor Tomáš Gavlas.

Májka bude stát naproti Úřadu městské části Prahy 1 v místě, které tradičně zdobí vánoční strom. Při hlavním dni oslav, který letos připadá na 4.května, bude místem, odkud se vydá tradiční majálesový průvod vstříc bohatému hudebnímu a doprovodnému programu, který se uskuteční v areálu Stromovky.

Vztyčení májky je nejen symbolickým aktem, ale také faktickým startem měsíce akcí, kterými studenti oslavují svůj stav. V rámci dubna tak proběhne například tradiční karneval chemiků Kacherkan, multižánrový festival Okultění, hudební festival Pavlač, festival Zlomvaz pořádaný studenty DAMU, festival o životě, umění a lidech ve veřejném prostoru Street for Art a řada dalších. Před samotnou stavbou májky budou taktéž poprvé veřejně prezentovat svůj program jednotliví kandidáti na nového krále majálesu. Ti pak následně budou mít celý měsíc na to, aby získali mezi studenty co nejvíce sympatizantů před rozhodujícím finálním soubojem v den hlavních oslav ve Stromovce. Májku věnoval studentům rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc.