Výstava o historii Majálesu

Výstava o historii Majálesu

U příležitosti 60. výročí Vysoké školy ekonomické se v prostorách atria Rajské
budovy na Žižkově uskuteční výstava mapující historii Majálesu. Výstava
s podtitule „Šéfujeme Praze“ bude probíhat od 15. 4. do 24. 4. a bude rozdělena do
tří tematických částí. Součástí výstavy bude i vernisáž s doprovodným programem.
K výstavě promluví rektor VŠE, majálesoví pamětníci, úspěšní absolventi VŠE ale i
současný kandidát na krále Majálesu za Vysokou školu ekonomickou Jan VŠEmožný.

Cílem výstavy je přiblížit studentům, jak vypadal Majáles a oslavy studentstva ve svých
začátcích v polovině padesátých let a co se s ním stalo v následujících letech. Představení
novodobého Majálesu, do kterého se již třetím rokem úspěšně zapojují studenti VŠE se
svým projektem VŠE na Majáles, je druhou částí výstavy. „Chceme ve studentech probudit
sounáležitost s univerzitou a ukázat jim, že jde především o to si studentská léta užít a něco
za sebou zanechat svým nástupcům,“ říká člen organizačního týmu VŠE na Majáles Štěpán
Krpata. Jedním z prvků výstavy bude i multimediální umělecká instalace, kde se budou
promítat jak dobové záběry, tak videa ze současnosti.

Pro rok 2013 nese VŠE heslo „Šéfujeme Praze“ a proto se třetí část výstavy zaměří na
úspěšné šéfy z VŠE. Bude možnost nahlédnout do soukromých archivů těchto osobností a
udělat si tak představu, jak šel čas s VŠE. Přímo na vernisáži bude možnost se s některými
šéfy potkat osobně. Jedním z potenciálních Šéfů je i kandidát na krále majálesu Jan
VŠEmožný, který zde představí svůj program a poodhalí i něco ze zákulisí příprav.

Vernisáž se uskuteční 15. 4. 2013 od 19:30 v atriu Rajské budovy. Těšit se můžete na
krátké povídání pamětníků, slovo rektora VŠE Richarda Hindlse, představení Šéfů a další
doprovodný program s překvapením. Po celou dobu výstavy bude k dispozici informační
stánek VŠE na Majáles, kde bude možnost informovat se o projektu, o festivalu nebo si
zdarma vyzvednout Zpravodaj a dozvědět se více o výstavě i ostatních doprovodných
aktivitách letošního Majálesu.